• Sıcak Cam Atölyesi

• Füzyon Atölyesi lier

ARCAD’ın yeni Cam Atölyeleri’ndeki eşsiz deneyimi kaçırmayın

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi

Yeni dönem kursları 25 Şubat’ta başlıyor!

Kayıt ve bilgi için: 0392 650 65 55

KURUMSAL PROGRAMLAR

ARCAD,  kamu ve özel sektör çalışanları için seçtikleri alanlarda yeni gelişimler ile fırsatlar  edinme olanakları veren  programlar sunmaktadır.

Bu programlar çerçevesinde çalışanların meslek ve görev alanları ile ilgili bilgi ve becerilerine, onların kişisel ve kurumsal gelişimlerine bir katkıda bulunmak amacı ile eğitim verilmektedir.  Programlar her kurum için özel olarak, kurumların  gereksinimleri doğrultusunda tasarlanmaktadır.

Farklı alanlarda gerçekleşen ve üç ay süren pratik ve kuramsal kurslarımız 36 saat ile kısıtlıdır.

Bu programlar akademi ve ilgili kurumun  işbirliği ile çalışanların gelişimine katkıda bulunmak amacıyle  tasarlanmaktadır.

KURS PROGRAMI

1- Füzyon Atölyesi + Vitray Atölyesi (ENG-TR)

Cam atölyesi kursu Tiffany Vitray eğitimi ve Füzyon eğitimi olmak
üzere iki kurdan oluşmaktadır. İlk kur olan Füzyon atölyesinde; cam kesimi,
geri dönüşüme dayalı füzyon, cam ile yüzey tasarlama, boyutlandırma,
çöktürme gibi, camın fırında şekillendirilmesine dair teknikler ile üretim
hedeflenmektedir. İkinci kur olan vitray atölyesinde ise; öğrencinin cam
kesimi, zımparalama, folyolama, kurşunlama ve patine işlemlerini pratik
etmesini sağlamak ve sonucunda fonksiyonel bir ürün ortaya çıkarmasını
sağlamak hedeflenmektedir.

2- Sıcak Cam Atölyesi (ENG-TR)

Bu atölye derslerinde katılımcılar, sıcak cam üfleme ve şekillendirmeye
dair canlı sunumlar izleyecek ve bu süreçte, fıskadan, cam üflemeye, renklendirmeden, şekillendirmeye üretimin birebir içinde olacaklardır.

3. Seramik (TR)

İnsanların binlerce yıldır kendini ifade etmekte önemli bir araç olarak kullandığı seramik, teorik ve uygulamalı olarak öğretilecektir. Seramik
atölyesindeki tüm üretim süreçlerini kapsayan bu program; temel şekillendirme, dekorlama ve sırlama tekniklerini içermektedir.

4- Çamur Tornası (TR)

Çamurun yoğrulup, hazırlanması ile başlayan bu kurs programı, tornada çamurun merkeze getirilmesi, şekillendirilmesi, rötuşlanması konuları haricinde çamur tornasında dekorlama ve basit sırlama tekniklerini de
kapsamaktadır

5- Temel Heykel (Modelleme) (ENG-TR)

Temel malzemenin kil olduğu bu programda biçim ve malzemenin verdiği plastik olanaklar arasındaki ilişki gözetilerek minimal düzeyde soyut
veya figüratif çalışmalar yapılacaktır.

6- Modelden Resim (ENG-TR)

Değişik boyama teknik ve malzemeleri ile insan figürü odaklı resim
çalışmalarına yönelik bir program olan modelden resim, gözlem ve soyutlama becerilerinin geliştirileceği bir atölye çalışması niteliğindedir.

7- Portfolyo Hazırlık & Sunum (ENG-TR)

Bu kurs, iki temel amaca hizmet etmektedir:
• Güzel Sanatlar, Tasarım ve İletişim bölümlerine hazırlanan öğrenci
adaylarının yaratıcı yönlerini; ilgi, bilgi ve becerilerini belirlemek.
• Öğrenci adaylarına; geçmişte ve kurs süresince oluşturdukları çalışmalarından oluşan bir portfolyo hazırlığı ve sunum teknikleri konularına
odaklanan kapsamlı bir eğitim vermek.
Bu kurs; öğrenci adaylarının sanat, tasarım ve iletişim alanlarında
4 yıllık lisans eğitimi seçenekleri ile ilgili bilgi edinmelerini amaçlamaktadır. Öğrenci adayları; seçecekleri 4 yıllık lisans eğitimi için, özellikle de
ARUCAD Bursluluk ve Yerleştirme Sınavlarının her aşamasına uygun
biçimde eğitim alacaktır. Kursun bir diğer faydası da; öğrencilerin sınavlarında sunacakları portfolyolar için ihtiyaç duyacakları desen, boya, fotoğraf, video çekimi, tasarım, üç boyutlu çalışma, maket vb. çalışmalar yapabilme ve bunları anlaşılabilir bir düzenle portfolyo haline getirme imkanı
bulacak olmalarıdır. Kurs boyunca öğrenci adayları; portfolyo çalışmalarını görsel ve sözel yöntemlerle nasıl etkili biçimde sunabilecekleri konusunda da eğitim alacaklardır.This Course serves two purposes: • To identify the creative features of students who are preparing for Fine Arts, Design and Communication departments along with their interests, knowledge, and skills. • To give the students advanced training that focuses on presentation techniques and portfolio preparation consisting of works created before and during the course. The aim of this course is also to inform students about 4 year bachelor’s degree education choices in art, design, and communication. Students will receive training that covers all aspects of ARUCAD Scholarship and Placement Examinations for their choices of 4 year BA education. Another benefit of this course is that the course provides the opportunity to practice sketching, photography, video shooting, design, 3D structure, mock-up preparation etc. and enables creating portfolios with such work. During this course, students will also be able to learn how to present their portfolios effectively both.

8- Portfolio (ENG-TR)

9- Temel Dijital Fotoğraf (ENG-TR)

Bu kurs, dijital fotoğraf teknolojisi ve kullanım yöntemlerine yönelik
temel bilginin aktarılması ve bu bilgiler ışığında farklı konseptler altında
fotoğraf çekebilme yetisinin kazanılması sağlanacaktır. Gerçekleştirilen
uygulamalarla fotoğrafta sanatsal bakış ve teknik tecrübenin edinilmesine
katkı sağlaması amaçlanır

10- Masaüstü Yayıncılık (ENG)

Bu kurs, baskı tasarım ve yayıncılık/yayın süreci ilkelerine ilişkin bir
dizi konuyu kapsayacaktır. Bu kurs en hızlı büyüme kaydeden teknolojiye
dayalı endüstriler, grafik tasarım ve baskı öncesi süreçlerde beceri geliştirme olanağı sunmaktadır. Öğrenciler yüksek kalitede, profesyonel baskı
yayınları üretmek için standart endüstri yazılımlarını nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir. Belki de en önemlisi; kanıtlanmış tasarım ilkelerini
kullanmak ve insanların tasarımı nasıl algıladıklarını anlamak sureti ile
öğrenciler iletişimlerini hedef kitlelerine görsel olarak nasıl uyarlayabileceklerini öğreneceklerdir.

11- Grafik Tasarım; Photoshop & Illustrator ile Görüntü Oluşturma (ENG-TR)

Bu kursun amacı, grafik tasarım disiplini ve bu sektörde kullanılan
yazılımlar üzerine başlangıç, orta ve ileri seviyede eğitim vermektir. Kurs
süresince öğrenciler; vektörel ve pixel tabanlı (fotografik) görüntü oluşturma ve işleme yöntemleri, grafik tasarım prensipleri, tipografi, renk
yönetimi, baskı hazırlık, logo, logotype, amblem, afiş, kapak tasarımı vb.
konularda temel bir eğitim alma imkanı bulacaktır. Kursun bir amacı da;
bu alanda ilk defa eğitim alan öğrencileri temelden sağlıklı biçimde yetiştirmek ve sektörden gelen daha deneyimli öğrencilerin eski bilgilerine dair
eksiklerini tamamlamaktır

12- İllüstrasyon (ING-TR)

Bu kursun amacı; basılı ve on-line ortamlarda kullanılan profesyonel
illüstrasyon disiplinleri ve bu sektörde kullanılan teknikler üzerine başlangıç ve orta seviyede eğitim vermektir. Öğrencilere illüstrasyon disiplininin
yaratıcı sürecini öğretmek; manuel ve dijital teknikler aracılığıyla onları
illüstratörlük mesleği ile tanıştırmak amaçlanmaktadır.

13- Temel Animasyon Film Yapımı (ENG)

Bu kurs, anime kısa film yapımının 3 evresine odaklanmaktadır;
fikir, kurgu ve animasyon. Katılımcılar 2D animasyon, cutout ve stop
motion tekniklerini farklı şekilde uygulayacak ve deneyimleyeceklerdir.
Ayrıca, bir karakter veya objenin animasyonu için gereken temel becerileri
edineceklerdir.

14. Film Yapımı (ENG)

Bu kurs esnasında aklınızdaki fikri bir senaryoya dönüştürmeyi;
yapım öncesi, yapım sırası ve yapım sonrası süreçlerinde geliştirmeyi öğreneceksiniz. Çekim listeleri, sahne düzenlemesi, aktörlerle çalışma, sinematografi ve montajı öğrenecek ve bu kursun sonunda da kısa bir film yapmış
olacaksınız.

15- İngilizce (4 Aylık Program)

16- Yaratıcı Yazarlık (TR)

Bu program başlıca 4 yaratıcı yazarlık türünü kapsar: kısa öykü, deneme, roman ve şiir. kurs boyunca katılımcılar kendini kanıtlamış yazarların yeni bir tarzda yazılmış bir metni ortaya çıkarmak için kullandığı teknikleri öğrenmekle kalmayacak, ayrıca başarılı bir edebi eserin nasıl yaratıldığına da bizzat tanıklık edecektir. bu süreçte katılımcılar eserlerinin hayat bulması için kendi yaratıcı süreçlerini doğru alana yönlendirebilmek becerisini de geliştirecektir. bu amaçla, her hafta hem biçim-içerik, hem de yaratıcı süreç arasında bağlantı kuran bir konu ele alınacak ve yazar adaylarını taslaklarını geliştirmeye teşvik eden alıştırmalar yapılacaktır. programın sonunda, katılımcılar kendi seçtikleri herhangi bir edebi türe ait özgün bir eserin ilk taslağını veya bir bölümünü üretmiş olacaktır.

17- Yunanca Dil Kursu-Greek (TR)

EnglishTurkey